Publicat per

PAC2 Analitzar una obra d’art des d’una perspectiva sociològica

Publicat per

PAC2 Analitzar una obra d’art des d’una perspectiva sociològica

2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …
2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …

Debat0el PAC2 Analitzar una obra d’art des d’una perspectiva sociològica

No hi ha comentaris.

Publicat per

Diagrama dels actors del sector de l’art

Publicat per

Diagrama dels actors del sector de l’art

A l’hora de configurar aquest diagrama he volgut tenir present des d’un inici com el marc socio cultural i econòmic des d’on…
A l’hora de configurar aquest diagrama he volgut tenir present des d’un inici com el marc socio cultural i…

A l’hora de configurar aquest diagrama he volgut tenir present des d’un inici com el marc socio cultural i econòmic des d’on reflexionem sobre el món de l’art condiciona la naturalesa de les nostres interpretacions i defineix els significats que en podrem arribar a comprendre al respecte.  En aquest sentit, podem dir que no hi ha una sola interpretació sobre el món de l’art i els seus agents ni una teoria universal sobre com s’estructura, ja que la construcció de narratives està travessada per l’origen, la perspectiva ideològica o l’època des d’on les observem. Tot i així, vivim en una societat globalitzada i dominada per les Tic on l’abast de la informació és massiva i planetària.  Aquest fet condiciona i determina les interpretacions que fem sobre el que significa el món de l’art, condiciona els codis i significats que compartim i que son el llenguatge a través del qual els diferents agents d’una societat determinada interactuem. Com deia Bourdieu a la “La distinció” (1989) es només a través d’aquests codis que podem “descodificar” l’art. Codificar és una forma de veure, classificar i percebre. És posar en joc les regles de cert context.

Seguint amb Bourdieu, entenem que el context social determina, doncs, el marc des d’ón observem i ens preguntem pel món (o els móns) de l’art. Com diria Bourdieu, aquest camp s’erigeix com un espai amb les seves pròpies regles i els agents que hi participen busquen augmentar el seu capital cultural (formació), capital econòmic (poder adquisitiu) i capital social (xarxa de relacions) en una lluita constant i desigual. (Waelder:130)

A partir d’aquí, podríem dir que La Idea és el disparador que posa en marxa un procés artístic determinat. Aquesta idea no existeix de manera aïllada, en el sentit que per a la seva materialització en quelcom físic depèn d’un entramat de relacions interdependents entre agents dividits en tasques especifiques segons habilitats i coneixements. És aquí on apareixen les xarxes de cooperació de les que ens parla Elkins; i la idea és al bell mig d’aquesta xarxa d’agents dels que depèn (aquí apareix el vincle cooperatiu) per materialitzar-se. En aquest procés de PRODUCCIÓ de la idea hi trobem, doncs, agents -humans i no humans- amb diferent grau d’especialització: professionals com l’Artista, els Tècnics o els Artesans, els que participen en l’elaboració i fabricació dels materials, els que formen les activitats de suport (sovint marginals però imprescindibles per l’estalvi de temps i energia que suposen).

Un cop la producció d’aquesta idea s’ha cristal·litzat en un objecte artístic caldrà DISTRIBUIR-LO. Aquesta part del procés és la intermediària entre la idea i la seva producció i la recepció d’aquesta per part del públic. Per a explicar la funció dels agents que operen en aquest espai m’he servit de les consideracions que fa Pau Waelder al text de “El sector de les arts plàstiques i visuals”. En aquest sentit els agents protagonistes del procés de distribució dels productes artístics poden dividir-se en dos grans grups. D’una banda els comercials, és a dir, aquells que es dediquen a la venta i la comercialització de l’obra d’art com els Galeristes d’art, les cases de subhastes, les Fires d’art o els col·leccionistes. I de l’altra, els de continguts, aquells que es dediquen a generar un discurs que aporti estatus -capital simbòlic- a l’obra: com les publicacions especialitzades, els curadors i comissaris, la critica, les institucions educatives o els museus. Aquí he volgut incloure els agents organitzats en diferents àrees de treball que prenen part en el dia a dia del funcionament d’un museu. Tot i que les àrees puguin diferir una mica d’una institució a una altra, en general, els departaments són els següents: Direcció, Conservació, Investigació, Educació, Comunicació, Restauració i Gestió.

 

Per últim després de ser produïda i distribuïda l’obra d’art arriba al públic. El públic entès com els assistents a les exposicions, museus, o també els lectors de revistes i publicacions d’art o els estudiants d’art i els aficionats etc però també entès com aquells que adquireixen les peces artístiques comercialment, que he englobat dins el terme “Col·leccionistes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

 

ELKINS, H. (2008). “Mundos de arte y actividad colectiva” Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Editorial

WAELDER, P. (?) “El sector de les arts plàstiques i visuals” Barcelona, Mòduls UOC

 

 

 

Debat0el Diagrama dels actors del sector de l’art

No hi ha comentaris.