Publicat per

La mediació. Juana de Aizpuru i Pablo Martínez

Publicat per

La mediació. Juana de Aizpuru i Pablo Martínez

4. Investigar les xarxes d'agents de l'art …
4. Investigar les xarxes d'agents de l'art …

Debat0el La mediació. Juana de Aizpuru i Pablo Martínez

No hi ha comentaris.

Publicat per

“El Guernica com a procés social”

Publicat per

“El Guernica com a procés social”

2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …
2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …

Debat0el “El Guernica com a procés social”

No hi ha comentaris.